VZN

VZN

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch
VZN č. 1/2019 miestne dane a poplatky
VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
 
Powered by Phoca Download